Recenzje  [więcej]

Obecnie nie ma recenzji o produktach

Poufność i bezpieczeństwo transakcji

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
Administrator Twoich danych osobowych:
 1. Sigma-glass Producent Szkła Ozdobnego i Artystycznego Piotr Sajdak. z siedzibą
W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie w celu świadczenia usług przez Sigma-glass.
Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w tym
profilowania, także w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. W razie
wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Sigma-glass
Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn
internetowych Sigma-glass do Twoich zainteresowań.
Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz,
czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub
wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych,
rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą
przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie
zgody na takie przetwarzanie.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
W odniesieniu do świadczenia usług przez Sigma-glass. Twoje dane będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą).
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest
Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.
Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu wydawcy do Twoich zainteresowań, a także
wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes
administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług
Sigma-glass np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie
bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.
Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie
niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach
korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych
w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych
Sigma-glass do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Sigma-
glass, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług jest niezbędne w celu zapewnienia
wysokiej jakości usłu.. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może
uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami administratora.
Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ
żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania
karnego).
Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych
osobowych:
 prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 prawo żądania sprostowania danych
 prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach
świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo
skorzystać z poniższych praw:
 prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
administratorowi danych*.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z firmą Sigma-glass.

Copyright © 2021 Sigma-glass™